Στη συνέχεια μπορείτε να βρείτε τις διάφορες πηγές δεδομένων και τα πληροφοριακά συστήματα των διαφόρων υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας και άλλων φορέων που μπορούν να σας βοηθήσουν στην υλοποίηση των λύσεών σας.

Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων

Η σελίδα διαμορφώνεται από το Σύμβουλο της ΕΓΥ για το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων της χώρας. Θα περιλαμβάνει τα δεδομένα παρακολούθησης (raw data), αποτύπωση της κατάστασης (γεωχωρικά δεδομένα), πληροφορίες για το Εθνικό Δίκτυο, κλπ.

Φορέας: Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Πλημμύρες

Περιλαμβάνονται  οι πληροφορίες για την Οδηγία 2007/60/ΕΚ, για την εξέλιξη των δράσεων που αναλαμβάνονται για την εφαρμογή της στην Ελλάδα και την πορεία υλοποίησης των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας σε όλα τα Υδατικά Διαμερίσματα και Λεκάνες Απορροής Ποταμού της χώρας

Φορέας: Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων   ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής & Μετεοωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΤΥΜΠ)

Ο ιστόχωρος αυτός δίνει πρόσβαση σε υδρολογικά, μετεωρολογικά, υδρογεωλογικά και γεωγραφικά δεδομένα στην Ελλάδα, τα οποία προέρχονται από φορείς όπως το ΥΠΕΝ, η ΔΕΗ, η ΕΜΥ, το ΥΠΑΑΤ και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Φορέας: Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων   ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών

Είναι η επίσημη σελίδα για τα Σχέδια Διαχείρισης και έχει αποσταλεί στην ΕΕ (WISE – Water Information System for Europe). Αναρτώνται τα κείμενα και τα Παραρτήματα των Σχεδίων Διαχείρισης, με τη δυνατότητα υποβολής σχολίων. Η σελίδα δε συντηρείται και πολύ συχνά δε λειτουργεί, γεγονός που έχει επισημανθεί και από την ΕΕ.

Φορέας: Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Ετήσια Δασική Παραγωγή (2009-2018)

Παραγωγή Πρωτογενών Δασικών Προϊόντων από δημόσια δάση της χώρας

Φορέας: Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Δεδομένα Πλημμυρών

Πύλη αναφοράς για διάφορα μετεωρολογικά δεδομένα.

Φορέας: European Environment Agency ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Δεδομένα ΑΠΕ

Ο γεωπληροφοριακός χάρτης της ΡΑΕ που απεικονείζει τις θέσεις των γηπέδων εγκατάστασης των έργων ΑΠΕ.

Φορέας: ΡΑΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Κινούμαι Ηλεκτρικά

Το πρόγραμμα επιδότησης ηλεκτρικών οχημάτων ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ που απευθύνεται σε πολίτες, επιχειρήσεις και ταξί σε όλη την εθνική επικράτεια.

Φορέας: ΥΠΕΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο

Το Περιεχόμενο της Πύλης

Η Διαδικτυακή Πύλη αντλεί το περιεχόμενό της από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του Αρχαιολογικού Κτηματολογίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Σήμερα περιλαμβάνει 14.700 μνημεία, 3.100 αρχαιολογικούς χώρους, 420 ιστορικούς τόπους και 844 ζώνες προστασίας.

Οι εγγραφές μπορεί να εμπλουτίζονται ή και να τροποποιούνται με νέα στοιχεία από το Αρχείο της ΔΔΕΑΜ, αλλά και ανάλογα με τις κηρύξεις, οριοθετήσεις, αναοριοθετήσεις που πραγματοποιούν οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Η Πύλη περιλαμβάνει μόνον τους κηρυγμένους και οριοθετημένους αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς τόπους. Ως εκ τούτου δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτή περιοχές αρχαιολογικής σημασίας για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί πράξεις κήρυξης. Εξάλλου, βάσει του Ν. 3028/2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς εν γένει», η προστασία των μνημείων και των αρχαιολογικών χώρων που χρονολογούνται μέχρι το 1830 είναι αυτόματη, χωρίς να απαιτείται η δημοσίευση διοικητικής πράξης. Σημειώνεται επίσης ότι δεν έχουν δημοσιοποιηθεί στην Πύλη περίπου 4000 ακίνητα χερσαία μνημεία που δεν είναι γεωχωρικά εντοπισμένα. Σε ό,τι αφορά στους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους, παρέχονται επιλεγμένα στοιχεία κυρίως για τους παράκτιους.

Στην Πύλη περιέχονται τα χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα κτήρια και παραδοσιακοί οικισμοί, μόνον όσα έχουν κηρυχθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Φορέας: ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας

Περιέχει στοιχεία υδροληψιών που περιλαμβάνουν χωρικά δεδομένα, ιδιοκτησιακό καθεστώς και καθεστώς χρήσης. Βρίσκεται σε καθεστώς δοκιμαστικής λειτουργίας, με στοιχεία των Διευθύνσεων Υδάτων που ενσωματώθηκαν στη βάση από την Ανάδοχο εταιρεία.

Φορέας: Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων   ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Ακτές Κολύμβησης

Περιλαμβάνει Φορέα Διαχείρισης, πηγή χρηματοδότησης κατασκευής, ημερομηνία κατασκευής και έναρξη λειτουργίας, Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, Πληθυσμό αιχμής (ΜΙΠ), παροχή, εισερχόμενα φορτία και αναλύσεις σύμφωνα με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ και την ΚΥΑ 5673/400/1997 βάσει των οποίων θεσπίστηκαν τα κριτήρια και οι απαιτήσεις συμμόρφωσης.

Φορέας: Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων   ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Ανοιχτά δεδομένα

Διάφορα δεδομένα από φορείς του στενού και ευρύτερου τομέα από την ιστοσελίδα data.gov.gr στους τομείς:

Φορέας: data.gov.gr  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Διαδικτυακή Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών

Στη Διαδικτυακή Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών του ΥΠΕΝ, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα απεικόνισης, εξέτασης και συνδυασμένης απόδοσης θεματικών επιπέδων (επιθεμάτων) σε διαθέσιμα γενικά υπόβαθρα. Έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ορθή εφαρμογή της ταξινόμησης, σύνθεσης και απόδοσης των γεωχωρικών πληροφοριών πριν από τη δημοσιοποίησή τους. Με τον τρόπο αυτό υποστηρίζεται βέλτιστα η κατανόηση και η ερμηνεία των φαινομένων και παρέχεται το «εργαλείο» της χαρτογραφικής τεκμηρίωσης για το σχεδιασμό και τη χάραξη πολιτικών.

Φορέας: Διεύθυνση Γεωχωρικών Πληροφοριών/ΥΠΕΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Κόκκινη Λίστα Απειλούμενων Ειδών

Στη Διαδικτυακή Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών του ΥΠΕΝ, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα απεικόνισης, εξέτασης και συνδυασμένης απόδοσης θεματικών επιπέδων (επιθεμάτων) σε διαθέσιμα γενικά υπόβαθρα. Έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ορθή εφαρμογή της ταξινόμησης, σύνθεσης και απόδοσης των γεωχωρικών πληροφοριών πριν από τη δημοσιοποίησή τους. Με τον τρόπο αυτό υποστηρίζεται βέλτιστα η κατανόηση και η ερμηνεία των φαινομένων και παρέχεται το «εργαλείο» της χαρτογραφικής τεκμηρίωσης για το σχεδιασμό και τη χάραξη πολιτικών.

Φορέας: International Union for Conservation of Nature and Natural Resources   ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Fuelstats

Σύστημα αναλυτικής παρακολούθησης της παραγωγής, διακίνησης και εμπορίας πετρελαϊκών ειδών και καυσίμων (ΠΕ.ΚΑ.) σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και σε όλα τα στάδια.

Φορέας: ΥΠΕΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

 Δασικοί Χάρτες

Ποιο είναι το αντικείμενο του δασικού χάρτη;

Tο αντικείμενο του Δασικού Χάρτη είναι η οριστική καταγραφή και οριοθέτηση των δασών και των δασικών εκτάσεων, κατά τρόπο σαφή, έγκυρο και τεκμηριωμένο, στο πλαίσιο της δασικής νομοθεσίας και εξειδικευμένων τεχνικών προδιαγραφών, για το σύνολο της χώρας.

Ο Δασικός Χάρτης απεικονίζει τα όρια των εκτάσεων δασικού χαρακτήρα και μη, σύμφωνα με τις διατάξεις τις δασικής νομοθεσίας, σε ενιαία χαρτογραφικά υπόβαθρα του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Το περιεχόμενο του Δασικού Χάρτη αναφέρεται στον χαρακτήρα των εκτάσεων (δασικός/χορτολιβαδικός ή μη), ο οποίος καθορίζεται συνδυαστικά από την μορφή που είχε στο παρελθόν και από την μορφή που έχει σήμερα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του δασικού χάρτη δείτε ΕΔΩ.

Ποια είναι η  σημασία του έργου των δασικών χαρτών;

Οι δασικοί χάρτες αποτελούν βασικό εργαλείο για:

Την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τον δασικό ή μη χαρακτήρα της ιδιοκτησίας τους.
Την αποτελεσματική προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων.
Την προβολή των εμπραγμάτων δικαιωμάτων του Δημοσίου στα δάση και τις δασικές εκτάσεις, στο πλαίσιο της σύνταξης του Κτηματολογίου, με στόχο την αξιόπιστη καταγραφή και διασφάλιση της δημόσιας περιουσίας.

Την ανάπτυξη βασικής υποδομής για τη σύνταξη του Δασολογίου, τον χωροταξικό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό, την έγκριση αδειοδοτήσεων και επεμβάσεων σε δάση και δασικές εκτάσεις.

 

Φορέας: –  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΕΔΔΗΕapp, ΑΔΜΗΕapp

Δυνατότητες απορρόφησης ισχύος σταθμών ΑΠΕ ανά γεωγραφική περιοχή στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο.

Φορέας: ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ  ΔΕΔΔΗΕapp, ΑΔΜΗΕapp