Η ενεργειακή αγορά σήμερα βρίσκεται σε ραγδαίες και ριζικές εξελίξεις. Το ίδιο ισχύει και για το ερευνητικό κομμάτι όπου αναζητούνται εναλλακτικές μορφές ενέργειας και βελτιστοποιούνται υπάρχουσες μέθοδοι ανάκτησης. Το ενεργειακό μείγμα αλλάζει σύσταση με την απολιγνιτοποίηση και την επένδυση σε ΑΠΕ ενώ παράλληλα γίνεται μία σημαντική προσπάθεια προώθησης της ηλεκτροκίνησης.

Ένα σοβαρό πρόβλημα για την Ελλάδα σε ό,τι αφορά την υιοθέτηση της σημερινής Ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής, αποτελεί το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής που μέχρι πρόσφατα δεν αποτελούσε προτεραιότητα της χώρας της, καθώς η χρήση του λιγνίτη υπήρξε στρατηγική επιλογή, παρά της αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, μιας και είναι το μόνο εγχώριο ορυκτό καύσιμο. Σύμφωνα με έκθεση του ΙΕΝΕ το ποσοστό των ΑΠΕ στην τελική ενεργειακή κατανάλωση το 1990 ήταν στο 7%, το 2016 ήταν στο 8% όταν ο εθνικός στόχος για το 2020 έχει οριστεί στο 20%. Είναι επομένως εμφανές πως για την Ελλάδα οι ενεργειακή στόχοι της Ευρώπης αλλά και οι εθνικοί, αποτελούν μία δύσκολη πρόκληση.

Η ΕΕ οριοθετεί ένα πιο οικολογικό πρότυπο και στρέφεται σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας, όπως τα βιοκαύσιμα, η ηλιακή ενέργεια, η αιολική ενέργεια. Αναπτύσσει μεθόδους και ιδρύει τεχνικές για πιο καθαρές πηγές ενέργειας. Σ’ αυτή την κατεύθυνση κινείται και η χώρα μας με το 38% των πόρων της να επενδύεται στην πράσινη ανάπτυξη της. Άμεση έχει κριθεί η απεξαρτητοποίηση της από τον λιγνίτη, μιας και η χώρα μας βγαίνει ζημιωμένη από την χρήση αυτού. Η ανάγκη για εξεύρεση ισορροπίας μεταξύ των ΑΠΕ και της προστασίας του περιβάλλοντος γίνεται στόχος της Ελλάδας, καθώς μέχρι το 2030 η εισροή των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή έχει οριστεί στο 60%. Η μείωση των ενεργοβόρων βιομηχανιών και η ανάπτυξη τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας είναι επιπλέον τομείς που έχουν μπει στο στόχαστρο της ενεργειακής τους αναβάθμισης. Μέσα από την ηλεκτροκίνηση και τα «έξυπνα» κτήρια διαγράφεται ένα πιο πράσινο και πιο καθαρό περιβάλλον, στόχος που ορίζεται ακόμη και από την Ατζέντα του 2030 (SDG 7, 9, 11).

Δεδομένα & Πόροι

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας διαχειρίζεται πληθώρα δεδομένων που προέρχονται από τα διάφορα πληροφοριακά συστήματα των υπηρεσιών του και των γενικών γραμματειών.

Τράπεζα Ιδεών

Αυξανόμενη ζήτηση για ενέργεια
Αστάθεια ενεργειακών τιμών
Διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό
Ανάγκη δραστικής μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
Τροφοδότηση της ηλεκτροκίνησης με ΑΠΕ
Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού τομέα – το 1/10 των εκπομπών CO2 προέρχονται από τα κτήρια
Πλήρης απανθρακοποίηση μέχρι το 2050
Ηλεκτρική διασύνδεση απομακρυσμένων περιοχών και νησιών
Δημιουργία εφαρμογής για την αποτίμηση της κατανάλωσης ενέργειας ανά κατηγορία εξορυσσόμενου ορυκτού
Εκμετάλλευση γεωθερμικού δυναμικού σε νησιά και τοπική διασύνδεση

Η εκμετάλλευση του γεωθερμικού δυναμικού σε Μήλο, Νίσυρο και Λέσβο μπορεί να οδηγήσει σε τοπικές διασυνδέσεις αυξάνοντας την ενεργειακή ασφάλεια νησιωτικών συμπλεγμάτων, ιδίως δε στο Α και ΒΑ Αιγαίο και βελτιώνοντας το πράσινο αποτύπωμα με την συνεισφορά ενέργειας βάσης μέσω της γεωθερμίας που είναι μη στοχαστική ΑΠΕ.

Κινητροδότηση για την έρευνα γεωθερμικού δυναμικού όσο και για την ανάπτυξη και εγκατάσταση εφαρμογών και δικτύων τηλεθέρμανσης με βάση την γεωθερμία σε νέα οικιστικά συγκροτήματα

Να διερευνηθεί το πλέγμα κινήτρων που θα μπορούσαν να θεσμοθετηθούν στην βάση κόστους – οφέλους, τόσο για την έρευνα γεωθερμικού δυναμικού όσο και για την ανάπτυξη και εγκατάσταση εφαρμογών και δικτύων τηλεθέρμανσης με βάση την γεωθερμία σε νέα οικιστικά συγκροτήματα (λ.χ. σε ιδιωτική πολεοδόμηση ή επεκτάσεις σχεδίων πόλεων) ή υφιστάμενες περιοχές οργανωμένης κατοικίας (παράδειγμα το Αρίστηνο Αλεξανδρουπόλεως).

Προώθηση χρήσης συστημάτων θέρμανσης - ψύξης (γεωθερμικές αντλίες θερμότητας)

Προώθηση  χρήσης συστημάτων θέρμανσης – ψύξης (γεωθερμικές αντλίες θερμότητας) που εκμεταλλεύονται την θερμοκρασία και θερμική χωρητικότητα επιφανειακών γεωλογικών στρωμάτων και επιφανειακών υδροφόρων που δεν αποτελούν γεωθερμικό δυναμικό σε δημόσια-δημοτικά κτίρια  και εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας και διερεύνηση επιδοτούμενης εφαρμογής των παραπάνω με κριτήρια κόστους – οφέλους.

Ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση υλικών μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων
Ανάπτυξη νέων υλικών για χρήση σε μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων